top of page
Szukaj
 • Zdjęcie autoraKarol

Zalety i wady budowy pasieki na dachu biurowca

Zaktualizowano: 9 lut 2023

Klient pyta: "chciałabym zbudować pasiekę na dachu biurowca, który ma 3 piętra i mieści się w Katowicach. na co powinnam zwrócić uwagę?" Zacznijmy więc od początku.


Zalety pasieki na dachu


 • Pozytywny wpływ na środowisko. Wiele tradycyjnych metod produkcji miodu jest energochłonnych i wiąże się z dużym wpływem na środowisko. Natomiast pasieka działająca w sposób zrównoważony jest bardziej przyjazna dla środowiska i nie powoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne.

 • Pasieka na dachu budynku może również stanowić źródło pożytecznej dla środowiska biologicznej aktywności, takiej jak zapylanie roślin i ochrona przed wyginięciem gatunków pszczół. Ponadto, może być też okazją do promowania świadomości społecznej dotyczącej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 • Może to mieć pozytywny wpływ na wizerunek firmy jako przyjaznej środowisku i zaangażowanej w działania proekologiczne.

 • Pasieka na dachu budynku może stanowić interesujące miejsce dla wizyt gości i klientów, którzy będą mogli zobaczyć jak działa pasieka i jak jest produkowany miód. To może stanowić ciekawą formę marketingu i promocji firmy.

 • Budowa pasieki na dachu budynku to okazja do rozwijania nowych, innowacyjnych projektów i współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska i bioróżnorodności.

 • Pasieka jest integralną częścią ekosystemu i wspiera rozwój bioróżnorodności. W ten sposób, budowa pasieki na dachu biurowca to znaczący wkład firmy w ochronę środowiska i zachowanie różnorodności biologicznej.

 • Pszczoły pełnią kluczową rolę w procesie kwitnienia i owocowania roślin, co jest niezbędne dla utrzymania zdrowej i zrównoważonej ekosystemu. W ten sposób, budowa pasieki na dachu biurowca to sposób na wspieranie naturalnego procesu kwitnienia i owocowania roślin.

 • Wprowadzenie pasieki na dach budynku to okazja do edukacji i zaangażowania społecznego. Firma może włączyć swoich pracowników i klientów w proces opieki nad pasieką, umożliwiając im poznanie i zrozumienie roli pszczół w ekosystemie.

 • Pasieka na dachu biurowca może stanowić źródło naturalnego, ekologicznego miodu, który można wykorzystać jako dodatkowe źródło dochodu lub jako cenny produkt reklamowy.

 • Pasieka na dachu biurowca stanowi dodatkowe środowisko dla pszczół, co wpisuje się w globalny trend wspierania bioróżnorodności i ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.


Wady pasieki na dachu


 • Kwestie bezpieczeństwa - pszczoły mogą być agresywne w obronie swojego ula i ich obecność może stanowić pewne zagrożenie dla pracowników i gości biurowca.

 • Kwestie prawne - niektóre miasta posiadają regulacje dotyczące hodowli pszczół w miejscach publicznych, co może wprowadzać pewne ograniczenia i wymagania.

 • Wymagania dotyczące opieki i utrzymania - hodowla pszczół wymaga specjalistycznej wiedzy i regularnej opieki, co może wymagać dodatkowych nakładów finansowych i pracy.

 • Problemy z higieną - pasieka na dachu biurowca może powodować problemy z higieną i zapachem, zwłaszcza jeśli nie jest utrzymana w odpowiednim stanie.

 • Kwestie estetyczne - niektórzy mogą uważać obecność pasieki na dachu biurowca za nieatrakcyjną i obniżającą wartość nieruchomości.

Te wady należy uwzględnić przed podjęciem decyzji o budowie pasieki na dachu biurowca i powinny być skrupulatnie rozważone przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Jak obejść problemy?


Pszczoły są zwierzętami, które bronią swojego gniazda i swoich zapasów miodu, gdy uważają, że są one zagrożone. W takich sytuacjach pszczoły mogą być agresywne i atakować, co może stanowić zagrożenie dla pracowników i gości biurowca. W związku z tym, ważne jest, aby zachować ostrożność i stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak np. ubranie ochronne, aby uniknąć potencjalnych incydentów związanych z ugryzieniem przez pszczoły. Warto również pamiętać, że niektóre osoby są uczulone na jad pszczół i mogą wymagać natychmiastowej pomocy medycznej w razie ukąszenia.

Można postarać się o bardziej łagodne gatunki. Niektóre gatunki pszczół uważane są za mniej agresywne, np.:

 1. pszczoła miodna kanadyjska (Apis cerana)

 2. pszczoła miodna trzmielolubna (Apis Mellifera ligustica)

 3. pszczoła miodna zebra (Apis Mellifera intermissa)

Jednak każdy gatunek pszczół jest inny i zachowuje się w nieco inny sposób, więc ważne jest, aby wybrać gatunek, który najlepiej odpowiada potrzebom pasieki i specyfice miejsca, w którym zostanie ona założona (np. klimat, dostępność pokarmu itp.). Zawsze istnieje pewne ryzyko, że pszczoły będą reagować agresywnie, nawet jeśli wybierzesz łagodny gatunek. Wiele czynników, takich jak stan roju, dostępność pokarmu, pogoda itp., może wpłynąć na zachowanie pszczół. Dlatego nawet przy łagodnych gatunkach pszczół, zaleca się noszenie odpowiedniego ubrania ochronnego, takiego jak kombinezon, hełm z maską i rękawicami, aby zminimalizować ryzyko ukąszenia. W ten sposób można zwiększyć bezpieczeństwo zarówno dla hodowcy, jak i dla samego roju. To pomoże zachować bezpieczeństwo również Twoich klientów i zwiększy ich zaufanie do twojej firmy. Warto zwrócić uwagę na to, aby ubranie było wygodne i łatwe do założenia, aby nie odstraszyć klientów od wizyty na dachu. Można również zaoferować instrukcję i wsparcie przy zakładaniu i zdejmowaniu ubrania, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie.Higiena


Pasieki wydzielają charakterystyczny zapach, który jest wynikiem feromonów wydzielanych przez pszczoły oraz nektaru i pyłku zbieranego przez pszczoły. Właśnie dlatego, że zapach ten jest tak charakterystyczny, niektórzy ludzie mogą czuć się niekomfortowo w pobliżu pasiek, nawet jeśli pszczoły są łagodne i nie stanowią zagrożenia. Warto mieć to na uwadze, jeśli planuje się instalację pasieki na dachu budynku użytkowanego przez dużą liczbę osób. Zalecane jest umiejscowienie pasieki z dala od miejsc, w których przebywają ludzie oraz:

 1. Oczyszczanie wylęgu: należy regularnie oczyszczać wylęg, aby usunąć resztki jedzenia i odchody, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy.

 2. Wentylacja: pasieka powinna być wyposażona w system wentylacji, który umożliwi usuwanie nieprzyjemnych zapachów.

 3. Wykorzystanie naturalnych zapachów: zalecane jest stosowanie naturalnych zapachów, takich jak kwiaty i zioła, które przykryją nieprzyjemne zapachy.Należy pamiętać, że niektóre z tych rozwiązań mogą nie być skuteczne w każdej sytuacji i niektóre z nich może być konieczne do stosowania łącznie, aby uzyskać najlepsze efekty

Koszt budowy pasieki


Pasieka powinna zapewnić pszczołom bezpieczeństwo i chronić przed czynnikami zewnętrznymi. Wszystkie otwory powinny być wyposażone w specjalne urządzenia, takie jak zawory powietrzne, które zapobiegają dostępowi drapieżników i insektów.


Koszt budowy zależy od kilku czynników, takich jak wielkość, rodzaj materiałów, wyposażenie i lokalizacja. Przy założeniu, że ustawimy 3 ule (ilość pszczół do 100.000 na jeden ul), szacunkowy koszt może wynosić ok kilkunastu tysięcy złotych. Część kosztów może pochodzić z zakupu niezbędnego sprzętu, takiego jak ule, ramki i inne akcesoria pasieczne, a także kosztów instalacji i serwisowania.


Regulacje prawne


Regulacje prawne dotyczące hodowli pszczół w Polsce uległy zmianie na przestrzeni ostatnich lat i są uregulowane przez kilka różnych aktów prawnych. W Polsce hodowla pszczół jest regulowana przez:

 • Ustawę o ochronie zwierząt z 13 czerwca 1997 roku, która określa, że zwierzęta muszą być utrzymywane w odpowiednich warunkach i zapewnione odpowiednie traktowanie.

 • Ustawę o rolnictwie z 20 grudnia 1990 roku, która reguluje hodowlę zwierząt w Polsce, w tym pszczół.

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobu utrzymania i chowu zwierząt gospodarskich z 7 lutego 2019 roku, które określa dokładne wymagania dotyczące hodowli zwierząt.

W Polsce regulacje dotyczące posiadania pasieki na dachu budynków znajdują się w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w ustawie o hodowli i ochronie zwierząt. Warto też sprawdzić lokalne przepisy i regulacje dotyczące budownictwa oraz ochrony środowiska.


W ustawie Prawo ochrony środowiska najważniejsze punkty dla firmy, która chce zbudować pasiekę na dachu swojego biurowca, to przede wszystkim:

 • zasady ochrony środowiska i zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko

 • zasady zarządzania odpadami i surowcami wtórnymi, takimi jak np. odpadki po pszczołach

 • obowiązek uzyskania pozwoleń na prowadzenie działalności wpływającej na środowisko.

W ustawie o hodowli i ochronie zwierząt ważne będą punkty dotyczące:

 • warunków utrzymywania zwierząt, w tym pszczół, takie jak odpowiednie warunki środowiskowe, zdrowotne i żywieniowe

 • zasad ochrony zwierząt przed okaleczeniem i cierpieniem

 • obowiązek uzyskania zgody właściwego organu na utrzymywanie pasieki

Dla wykonawcy tej usługi i jej serwisowania ważne będą takie punkty, jak:

 • wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia w zakresie hodowli pszczół

 • obowiązek zapewnienia odpowiedniego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla osób pracujących z pszczołami

 • obowiązek uzyskania potrzebnych pozwoleń i zgód na prowadzenie działalności związanej z hodowlą pszczół.

W przypadku budowy pasieki na dachu budynku w mieście Katowice, będzie wymagana zgoda właściwego urzędu miejskiego, np. wydziału planowania i architektury. W tym celu należy przedstawić odpowiednie dokumenty, takie jak projekt, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy, a także zabezpieczenie zgodności z przepisami prawa budowlanego i sanitarnymi.


Nawet 15 kg miodu z jednego ula rocznie


Aby sprzedawać miód, firma musi uzyskać pozwolenie na działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi produkcji i sprzedaży żywności. Może to wymagać spełnienia określonych wymagań sanitarnych i jakościowych, a także wdrożenia odpowiednich procedur i dokumentacji.

Natomiast, jeśli chodzi o dawanie miodu jako prezentu dla klientów lub pracowników, to nie jest wymagane specjalne pozwolenie, ale należy upewnić się, że miód jest produkowany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa żywności. Warto też upewnić się, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych dla osób, którym chcemy dać ten prezent.


Wysokość do kilku pięter


Optymalna wysokość budynku na dachu którego zbudujemy ule, zależy od wielu czynników takich jak: nasłonecznienie, dostępność świeżego powietrza, dostępność pokarmu dla pszczół, bezpieczeństwo uli i lokalizacja budynku. Zwykle, wysokość budynku powinna umożliwiać pszczołom swobodne wylatywanie i powrót do ula. W praktyce, zbudowanie pasieki na dachu budynku o wysokości do kilku pięter jest uważane za optymalne.

Optymalna liczba uli zależy od kilku czynników, takich jak: intensywność uprawiania pszczelarstwa, wielkość i zapotrzebowanie na nektar i pyłek uli, lokalne warunki klimatyczne i zasoby. Zazwyczaj jeden standardowy ul może pomieścić 50.000- 60.000 pszczół.


Serwisowanie pasieki


Częstotliwość inspekcji pasieki zależy od kilku czynników, takich jak pogoda, sezon, liczba i zdrowie pszczół, itp. Zalecana jest przynajmniej raz na tydzień, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku i w razie potrzeby interweniować.


Cena opieki nad pszczołami może się znacznie różnić w zależności od regionu, liczby pszczół, wielkości pasieki i poziomu zaawansowania wiedzy i doświadczenia hodowcy. Widełki cenowe dla miesięcznej opieki nad pasieką zawierającą 50 000-100.000 sztuk pszczół mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie.


Pszczoły, podobnie jak inne zwierzęta, są narażone na wiele chorób. Niektóre z nich są bardzo poważne i mogą prowadzić do śmierci rodziny pszczelej. Ważne jest, aby przestrzegać zasad higieny i zdrowia pszczół, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób.


Oto niektóre z nich:


 • Varroatoza powodowana przez Varroa Destructor jest jedną z najbardziej powszechnych chorób i może powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i przetrwania rodziny pszczelej. Jest to pasożyt, który atakuje larwy i dorosłe pszczoły, a także matki. Choroba ta może powodować poważne szkody w populacji pszczół i prowadzić do śmierci rodziny. Wymaga ona regularnego monitorowania i leczenia w celu utrzymania zdrowej populacji pszczół. Choroba ta może powodować deformację i osłabienie pszczół, a także zwiększać ich podatność na inne choroby. W skrajnych przypadkach może dojść do całkowitego wyginięcia rodziny.

 • Nosematoza - jest to choroba pasożytnicza powodowana przez mikroskopijnego robaka zwanego Nosema apis. Choroba ta powoduje osłabienie i obumarcie matki, a także może powodować upadek rodziny.

 • Choroba plastra miodnego - jest to poważna choroba pszczół, która powoduje zaburzenia i uszkodzenia w budowie plastra miodnego. Skutkiem tej choroby jest utrata plastrów i miodu.

 • Dezintegracja rodziny - jest to choroba, która objawia się rozpadem rodziny pszczelej i rozproszeniem młodych pszczół. Może być spowodowana wieloma czynnikami, w tym stresem, brakiem pokarmu i stresującymi warunkami środowiska.

 • Choroba miodu kwiatowego - jest to choroba powodowana przez bakterie z rodzaju Bacillus i może powodować zmiany zapachu, smaku i koloru miodu.

 • Choroba EFB (European Foulbrood) - jest to poważna choroba powodowana przez bakterię Melissococcus pluton. Choroba ta powoduje śmierć młodych pszczół i może prowadzić do upadku rodziny.

 • Choroba AFB (American Foulbrood) - jest to choroba powodowana przez bakterię Paenibacillus larvae. Choroba ta powoduje śmierć młodych pszczół i może prowadzić do upadku rodziny.

Niestety, niektóre z tych chorób są trudne do zdiagnozowania i leczenia, co utrudnia ochronę populacji pszczół.


Codzienne opieka nad pszczołami obejmuje kilka podstawowych czynności:

 • Kontrola ilości i jakości pożywienia - pszczoły powinny mieć dostęp do świeżego i odpowiedniego pożywienia.

 • Kontrola stanu zdrowia rodziny - należy regularnie kontrolować rodzinę, aby wychwycić jakiekolwiek choroby lub pasożyty.

 • Kontrola warunków klimatycznych - należy zapewnić pszczołom odpowiednie warunki do rozwoju i życia, takie jak odpowiednia wilgotność i temperatura.

 • Kontrola i usuwanie martwych robaków i resztek - należy usuwać martwe robaki i resztki, aby zapobiec rozwojowi chorób.

 • Dostarczanie wody - pszczoły muszą mieć dostęp do świeżej wody.

 • Kontrola ilości miodu i wosku - należy kontrolować ilość miodu i wosku, aby zapobiec brakowi pożywienia i zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju rodziny.

 • Kontrola zasiedlania - należy kontrolować zasiedlanie i usuwać nadmiar gniazd, aby zapobiec konfliktom między rodzinami.

 • Kontrola innych pasożytów i szkodników - należy kontrolować inne pasożyty i szkodniki, takie jak mrówki, muchy i mole, które mogą zagrażać pszczołom.


Oto kilka wskazówek ogólnych aby wystartować

 • Wymagania prawne: upewnij się, że pasieka jest legalna i spełnia wymagania lokalnych przepisów i regulacji.

 • Kondycja dachu: upewnij się, że dach jest wystarczająco mocny i stabilny, aby pomieścić konstrukcję na ule.

 • Światło i wentylacja: upewnij się, że dach jest odpowiednio nasłoneczniony i wentylowany, aby zapewnić pszczołom odpowiednie warunki.

 • Dostępność wody: zapewnij pszczołom łatwy dostęp do wody.

 • Ochrona przed szkodnikami: zabezpiecz ul przed szkodnikami.

 • Umiejscowienie ula: zwróć uwagę na wpływ czynników zewnętrznych, takich jak hałas, emisje spalin i ruch uliczny, na miejsce, w którym będzie stał ul.

 • Wsparcie społeczne: zapewnij wsparcie i zrozumienie ze strony właścicieli i pracowników biurowca oraz okolicznych mieszkańców.

 • Warunki pogodowe - upewnij się, że dach jest odpowiednio wytrzymały i zabezpieczony przed silnym wiatrem i deszczem.

 • Ochrona przed chorobami - zapewnij odpowiednie środki ochrony, aby chronić swoje pszczoły przed pasożytami i chorobami.

 • Zgoda właściciela budynku - upewnij się, że masz zgodę właściciela budynku na umieszczenie pasieki na dachu.


Masz pytania? Napisz do nas: karol@karolsson.com
8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page