top of page
Szukaj
 • Zdjęcie autoraKarol

Cena za błędy sztucznej inteligencji
 • 2021, błędy AI wprowadziły do obiegu fałszywe informacje, np. na platformach społecznościowych i wyszukiwarkach.

 • 2021, Google opublikowała błędną informację dotyczącą prognozy pogody w USA, co wprowadziło wiele osób w błąd.

 • 2021, błędy w algorytmach YouTube i Facebooka prowadziły do promowania treści nieodpowiednich dla niektórych grup wiekowych.

 • 2021, system AI wspierający decyzje w polskiej służbie zdrowia wprowadził błędną informację o dostępności wolnych terminów, co miało wpływ na pacjentów, którzy zarezerwowali sobie wizyty w nieodpowiednim czasie.

 • 2021, AI opracowane przez amerykańskie władze, które miało pomagać w wyborze osób, które powinny zostać zatrzymane, zostało oskarżone o nieodpowiednie i niezgodne z prawem zatrzymywanie osób.

 • 2021 rok, Stany Zjednoczone: Błąd w systemie AI, który był używany do wyboru kandydatów do zatrudnienia, w wyniku czego wiele osób zostało niesłusznie odrzuconych i nie dostało pracy.

 • 2020 rok, Zjednoczone Królestwo: Błąd w systemie AI, który był używany do wyboru osób do testów na COVID-19, w wyniku czego wiele osób zostało pominiętych i nie dostało testów, co mogło mieć negatywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne.

 • W 2020 roku, AI opracowane przez Google'a, które miało pomagać w wyborze zdjęć do zatwierdzenia przez moderatora, zostało oskarżone o nieodpowiednie zatwierdzanie zdjęć zawierających przemoc i nagość.

 • 2019, Zjednoczone Królestwo - System AI, który wykorzystywany jest w szpitalach do prognozowania, którzy pacjenci najprawdopodobniej potrzebują hospitalizacji, okazał się niezawodny i zdarzały się przypadki pacjentów, którzy nie dostali pomocy w porę.

 • W 2019 roku, AI wspomagający decyzje kredytowe w Chinach był oskarżany o rasizm, ponieważ system miał tendencję do odmawiania kredytów mniejszościom etnicznym.

 • 2019 rok, Chiny: Błąd w systemie AI, który był używany do identyfikacji osób w prowincji Xinjiang, w wyniku czego wiele osób zostało bezzasadnie aresztowanych i uwięzionych.

 • 2018, Australia - AI używany w systemie wodnym w Kalgoorlie-Boulder powodował błędne odczyty i nieprawidłowe dostarczanie wody do mieszkańców.

 • 2018 rok, Japonia: Błąd w systemie AI w tokijskim szpitalu, który był wykorzystywany do wyboru pacjentów do operacji, w wyniku czego pacjent z poważnym schorzeniem został odrzucony i nie dostał pomocy medycznej.

 • W 2018 roku, AI opracowane przez firmę Amazon, które miało pomagać rekruterom w wyborze kandydatów na stanowiska, zostało oskarżone o dyskryminację kobiet. Model AI był uczyony na danych z wcześniejszych rekrutacji i uwzględniał preferencje męskie.

 • 2016, Chiny - Błąd w systemie AI, który kieruje ruchem samochodów, spowodował wypadek i uszkodzenie samochodu.


To tylko krótki przegląd możliwości, jakie może nam zafundować błąd algorytmu w AI. Warto jednak przyjrzeć się bliżej temu, do czego jest zdolna, gdyż z roku na rok, coraz więcej systemów operacyjnych będzie wspomagane lub zastępowane sztuczną inteligencją w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Jak zatem sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) może być użyta do wspierania zrównoważonego rozwoju?


Zalety AI w zrównoważonym rozwoju • Oszczędzanie zasobów: AI może być wykorzystana do automatyzacji procesów i optymalizacji produkcji, co może prowadzić do mniejszego zużycia energii i surowców.

 • Poprawa efektywności: AI może pomóc w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska, takich jak zanieczyszczenie powietrza i wody.

 • Monitoring środowiska: AI może być wykorzystywana do monitorowania i analizy danych związanych z zmianami klimatu, zmianami w ekosystemach i zmianami w populacjach zwierząt.

 • Rozwiązywanie problemów: AI może być używana do rozwiązywania skomplikowanych problemów związanych z zrównoważonym rozwojem, takich jak zarządzanie zasobami naturalnymi i planowanie rozwoju.

 • Edukacja i świadomość: AI może pomóc w dostarczaniu informacji na temat zrównoważonego rozwoju i zachęcać do działań proekologicznych.


Sztuczna inteligencja może pomóc w automatyzacji wielu procesów produkcyjnych, co prowadzi do mniejszego zużycia energii i surowców. Na przykład, AI może być wykorzystana do optymalizacji procesów w przemyśle, takich jak produkcja samochodów lub elektroniki. Dzięki automatyzacji i optymalizacji procesów produkcja może być bardziej efektywna, co prowadzi do mniejszego zużycia energii i surowców.

AI może również pomóc w redukcji zużycia energii w budynkach poprzez inteligentne zarządzanie oświetleniem i klimatyzacją. Systemy AI mogą monitorować i dostosowywać temperaturę i oświetlenie w budynkach w zależności od potrzeb i preferencji użytkowników, co może prowadzić do znacznego zmniejszenia zużycia energii. W skrócie, AI może być bardzo pomocne w oszczędzaniu zasobów poprzez automatyzację procesów i optymalizację produkcji oraz poprzez inteligentne zarządzanie zasobami, takimi jak energia i surowce.


Dzięki wykorzystaniu AI można oszczędzać różne rodzaje surowców, w tym:

 • Surowce energetyczne, takie jak ropa, węgiel i gaz, które są potrzebne do produkcji energii elektrycznej. AI może być wykorzystywane do inteligentnego zarządzania zużyciem energii, co prowadzi do mniejszego zużycia surowców energetycznych.

 • Surowce mineralne, takie jak żelazo, miedź i aluminium, które są niezbędne do produkcji wielu produktów, takich jak samochody, budynki i elektronika. AI może być wykorzystywane do optymalizacji procesów produkcyjnych, co może prowadzić do mniejszego zużycia surowców mineralnych.

 • Surowce organiczne, takie jak drewno i rośliny, które są niezbędne do produkcji papieru, tekstyliów i żywności. AI może być wykorzystywane do optymalizacji procesów produkcyjnych, co może prowadzić do mniejszego zużycia surowców organicznych.

 • Wodę: AI może być wykorzystywane do inteligentnego zarządzania zużyciem wody, takiego jak automatyczne nawadnianie i systemy recyklingu wody.

Sztuczna inteligencja może pomóc w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska na kilka sposobów, w tym:

 • Monitoring środowiska: AI może być wykorzystywane do monitorowania i analizowania danych z satelitów, kamer i sensorycznych sieci na dużą skalę, co pozwala na identyfikację problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

 • Prognozowanie i przewidywanie: AI może być wykorzystywane do prognozowania i przewidywania zmian klimatu, takich jak susze, powodzie i powodzie, co pozwala na lepsze przygotowanie i reakcję na kryzysy środowiskowe.

 • Optymalizacja i racjonalizacja: AI może być wykorzystywane do optymalizacji i racjonalizacji procesów produkcyjnych, takich jak energetyka i przemysł, co może prowadzić do mniejszego zużycia surowców i mniejszych emisji zanieczyszczeń.

 • Ochrona bioróżnorodności: AI może być wykorzystywane do identyfikacji i ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, takich jak zwierzęta i rośliny, poprzez monitorowanie i analizowanie danych z kamer i sensorycznych sieci.

AI może być używane do planowania rozwoju poprzez prognozowanie i przewidywanie zmian w różnych dziedzinach, takich jak demografia, gospodarka, środowisko i technologia. Na podstawie tych prognoz można opracować bardziej efektywne i odpowiedzialne plany rozwoju.

Oto kilka konkretnych przykładów wykorzystania AI do planowania rozwoju:

 • Prognozowanie zapotrzebowania na energię i wodę: AI może być wykorzystywane do prognozowania zapotrzebowania na energię i wodę, co pozwala na opracowanie bardziej efektywnych planów dotyczących produkcji i dystrybucji energii i wody.

 • Planowanie i zarządzanie infrastrukturą: AI może być wykorzystywane do planowania i zarządzania infrastrukturą, taką jak dróg, mostów i budynków, aby zapewnić bardziej efektywne i zrównoważone rozwiązania.

 • Ochrona środowiska i zasobów naturalnych: AI może być wykorzystywane do monitorowania i prognozowania zmian w środowisku, takich jak zmiany klimatu i degradacja zasobów naturalnych, co pozwala na opracowanie skutecznych planów ochrony środowiska.

 • Optymalizacja produkcji i logistyki: AI może być wykorzystywane do optymalizacji procesów produkcyjnych i logistyki, co pozwala na osiąganie bardziej efektywnych i zrównoważonych wyników.

 • Planowanie i zarządzanie miastami i regionami: AI może być wykorzystywane do planowania i zarządzania miastami i regionami, aby zapewnić bardziej zrównoważony i zintegrowany rozwój.

Wady


Sztuczna inteligencja (AI) jest zatem niezaprzeczalnie potężnym narzędziem jeśli chodzi o wsparcie zrównoważonego rozwoju, ale wiąże się także z pewnymi wadami, o których nie można zapominać. Warto wspomnieć o najważniejszych:

 1. Zagrożenie dla miejsc pracy: Wprowadzenie AI może prowadzić do automatyzacji wielu ról, co może prowadzić do bezrobocia i zubożenia społeczeństwa.

 2. Błędy i niedoskonałości: AI opiera się na algorytmach i danych, co oznacza, że może być niedokładne i prowadzić do błędów, szczególnie w tak wrażliwych obszarach, jak ochrona środowiska.

 3. Brak odpowiedzialności: Często trudno jest ustalić, kto jest odpowiedzialny za błędy wynikające z wykorzystania AI, co może prowadzić do problemów związanych z odpowiedzialnością i etyką.

 4. Nierówność dostępu: Wiele krajów i społeczeństw nie ma dostępu do nowoczesnych technologii AI, co może prowadzić do dalszego wykluczenia i nierówności.

 5. Brak zrozumienia: Wiele osób nie rozumie, jak AI działa i jakie decyzje podejmuje, co może prowadzić do nieufności i niepokoju.

Automatyzacja wielu ról może prowadzić do bezrobocia i zubożenia, ale niektóre zawody są bardziej narażone na automatyzację niż inne. Oto kilka przykładów takich ról:

 1. Praca fizyczna: Wiele powtarzalnych i prostych zadań, takich jak pakowanie i sortowanie, może zostać zautomatyzowanych za pomocą maszyn i robotów.

 2. Praca biurowa: Wiele ról administracyjnych i biurowych, takich jak wprowadzanie danych i analiza danych, może zostać zautomatyzowanych za pomocą oprogramowania AI.

 3. Praca związana z transportem: Wiele ról związanych z transportem, takich jak kierowcy ciężarówek i taksówkarze, może zostać zastąpionych przez autonomiczne pojazdy.

 4. Praca w branży usługowej: Wiele ról związanych z usługami, takich jak sprzedawcy i kasjerzy, może zostać zastąpionych przez chatboty i inne narzędzia AI.


Konsekwencje błędów AIBłędy w AI, szczególnie w wrażliwych obszarach, takich jak ochrona środowiska, mogą mieć poważne i trwałe konsekwencje. Oto kilka przykładów:

 1. Błędne decyzje: AI może wyciągać błędne wnioski na podstawie niekompletnych danych lub zanieczyszczonych danych. W rezultacie może podejmować błędne decyzje, które mają negatywny wpływ na środowisko.

 2. Nieodpowiednie działania: AI może też automatycznie podejmować działania, które nie są odpowiednie dla określonej sytuacji lub okoliczności. Na przykład, AI może nieodpowiednio zarządzać zasobami wodnymi, co może mieć negatywny wpływ na środowisko i lokalne społeczności.

 3. Błędne prognozy: AI także może generować błędne prognozy dotyczące zmian klimatu i innych zjawisk związanych z środowiskiem. Jeśli te prognozy są wykorzystywane do podejmowania ważnych decyzji, może to prowadzić do nieodpowiednich działań i niezamierzonych konsekwencji.

Oto kilka przykładów konsekwencji możliwych błędów AI we wrażliwym obszarze, takim jak ochrona środowiska:

 1. Zanieczyszczenie środowiska: AI może automatycznie kontrolować procesy przemysłowe, które prowadzą do zanieczyszczenia środowiska. Jeśli AI wyciąga błędne wnioski lub podejmuje nieodpowiednie działania, może to prowadzić do poważnego zanieczyszczenia środowiska.

 2. Uszkodzenie ekosystemu: AI może też być wykorzystywane do automatycznego zarządzania obszarami chronionymi, takimi jak parki narodowe czy rezerwaty przyrody. Błędne decyzje lub działania AI mogą mieć poważne negatywne skutki dla lokalnego ekosystemu.

 3. Degradacja zasobów naturalnych: AI może być używane do automatycznego wydobycia surowców, takich jak ropa naftowa czy złoto. Błędne decyzje lub działania AI mogą prowadzić do nadmiernego wykorzystania tych zasobów i ich degradacji.

 4. Nieodpowiednie działania na kryzysy ekologiczne: AI może być wykorzystywane do reagowania na kryzysy ekologiczne, takie jak pożary lasów czy skażenia środowiska. Jeśli AI podejmuje nieodpowiednie działania, może to prowadzić do pogorszenia sytuacji i dalszych szkód dla środowiska.
Błędy AI w różnych aspektach zrównoważonego rozwoju mogą prowadzić do szeregu niezamierzonych konsekwencji, przykładowo:


 1. W sektorze transportowym: AI jest coraz częściej wykorzystywany do planowania tras i optymalizacji wydajności, jednak błędy w algorytmach mogą prowadzić do nieefektywnego wykorzystywania paliwa i zwiększenia emisji szkodliwych substancji.

 2. W gospodarce: Błędy w AI w zakresie prognozowania i planowania gospodarczego mogą prowadzić do nieprawidłowych decyzji biznesowych, które mogą mieć negatywny wpływ na rynki i środowisko.

 3. W sektorze zdrowia: Błędy w algorytmach sztucznej inteligencji, takich jak systemy diagnostyczne i decyzyjne, mogą prowadzić do nieprawidłowych diagnoz i nieodpowiedniej opieki medycznej.

 4. W dziedzinie nauki: Błędy w AI w badaniach naukowych i innych dziedzinach nauk ścisłych mogą prowadzić do nieprawidłowych wniosków i błędnych interpretacji, co może mieć negatywny wpływ na rozwój i zrównoważony rozwój.

 5. Zrównoważony rozwój gospodarczy: AI może generować niezamierzone nierówności w zatrudnieniu i wynagrodzeniu, ponieważ automatyzacja może wykluczać niektóre zawody, zwłaszcza te z niższym wykształceniem i niskiej jakości.

 6. Zrównoważona produkcja: AI może powodować niezamierzone skutki dla środowiska, takie jak emisja dwutlenku węgla i zużycie energii, gdy jest wykorzystywany do produkcji towarów i usług.

 7. Zrównoważone zasoby naturalne: AI może prowadzić do niezamierzonej degradacji zasobów naturalnych, na przykład poprzez nadmierne wydobywanie surowców, które są niezbędne do produkcji i działania AI.

 8. Zrównoważone miasta: AI może wywoływać niezamierzone zmiany w ruchu i planowaniu miejskim, co może mieć negatywny wpływ na środowisko, takie jak zanieczyszczenie powietrza i hałas.

 9. Błędy AI w zakresie etyki mogą powodować nieodwracalne skutki, takie jak nierówności społeczne, nieodpowiednie traktowanie ludzi i naruszenie ich prywatności. Na przykład, algorytm wykorzystywany w rekrutacji może automatycznie dyskryminować kandydatów na podstawie ich rasy, płci czy wieku, co jest sprzeczne z zasadami etyki. Algorytmy opierające się na danych, które zawierają nierówności i uprzedzenia, będą automatycznie replikować te nierówności i nieodpowiednie traktowanie.


Wpływ błędów AI na prywatność człowieka


Błędy AI mogą mieć również poważne konsekwencje dla prywatności człowieka, np.:

 • Wypaczanie i nieodpowiednie wykorzystywanie danych: AI opiera się na danych, a błędy w algorytmach i modele mogą prowadzić do wypaczania danych i nieodpowiedniego ich wykorzystywania.

 • Nieodpowiednie przetwarzanie danych: AI może być używany do automatycznego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, co może prowadzić do naruszenia prywatności.

 • Błędne decyzje: AI może wydawać błędne decyzje oparte na nieodpowiednich danych lub nieodpowiedniej interpretacji informacji, co może prowadzić do naruszenia prywatności.

 • Wprowadzanie w błąd: AI może wprowadzać użytkowników w błąd poprzez podawanie błędnych informacji, co może prowadzić do naruszenia prywatności i poważnych konsekwencji dla reputacji i bezpieczeństwa.


Konsekwencje błędów AI w energetyce


Wiele elektrowni na świecie wykorzystuje już dziś sztuczną inteligencję do różnych celów, takich jak monitorowanie i analiza danych dotyczących wydajności, automatyczne wykrywanie i rozwiązywanie problemów, optymalizacja procesu produkcji energii itp. W niektórych przypadkach, AI jest również wykorzystywana do prognozowania popytu na energię i dostosowywania produkcji do jego zmian, co może pomóc w zwiększeniu efektywności energetycznej.


Jednakże stosowanie AI w energetyce jądrowej może mieć zarówno zalety, jak i wady. Z jednej strony, AI może poprawić efektywność i bezpieczeństwo działania elektrowni jądrowej poprzez automatyzację procesów i monitorowanie danych. Z drugiej strony, błędy AI mogą powodować poważne konsekwencje w sytuacji, gdy dojdzie do awarii. Dlatego ważne jest, aby stosowanie AI w tej branży było regulowane i monitorowane, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo.


Poważne konsekwencje możliwych błędów AI w energetyce jądrowej to m.in.:

 1. Katastrofy jądrowe - błędy w działaniu systemów AI mogą prowadzić do awarii reaktorów jądrowych, co może mieć poważne skutki dla środowiska i ludzi.

 2. Skażenie radioaktywne - nieodpowiednie działanie systemów AI może prowadzić do skażenia radioaktywnego, co może wprowadzać nieodwracalne szkody dla środowiska i ludzi.

 3. Zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego - błędy w działaniu systemów AI w elektrowniach jądrowych mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, szczególnie w przypadku ataków cybernetycznych.

 4. Zmiany klimatyczne - AI w energetyce jądrowej może nieodpowiednio zarządzać procesami produkcji energii, co może prowadzić do emisji szkodliwych gazów i przyczyniać się do zmian klimatycznych.


Odpowiedzialność za błędy AI


Odpowiedzialność za błędy AI jest skomplikowana i może być rozłożona na kilka stron, w zależności od kontekstu i okoliczności. Zazwyczaj za błędy AI odpowiadają twórcy i właściciele systemu, w tym producenci i dostawcy oprogramowania, a także firmy, które je wykorzystują. Jednak niezależni audytorzy i regulacje rządowe także odgrywają rolę w kontrolowaniu jakości i bezpieczeństwa systemów AI. Ostatecznie, wszystko zależy od konkretnej sytuacji i zastosowania AI, a odpowiedzialność może być podzielona między kilka stron.

Odpowiedzialność za śmierć w wyniku błędu AI może być trudna do określenia i ustanowienia. W wielu krajach prawo w tej kwestii jest jeszcze niejasne i wymaga uregulowania. Możliwe jest, że odpowiedzialność ponosi producent AI, który nie zapewnił odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa swojego produktu, lub szpital, który nieodpowiednio zarządzał i wykorzystywał AI. Jednak bez wyraźnej jurysdykcji i odpowiednich przepisów prawnych, odpowiedzialność może być trudna do ustanowienia.


Prognozy


Prognozy dotyczące wykorzystania AI do celów zrównoważonego rozwoju do 2050 roku są bardzo optymistyczne. Oczekuje się, że AI będzie miało coraz większy wpływ na wiele aspektów rozwoju, w tym ochronę środowiska, efektywność energii i produkcję żywności, a także na rozwijanie nowych technologii i rozwiązań. Wiele prognoz mówi o tym, że do 2050 roku AI będzie szeroko stosowane w wielu branżach i sektorach, w tym w przemyśle, energetyce, transporcie i opiece zdrowotnej. W związku z tym AI będzie mieć kluczowe znaczenie dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w tym dla zapewnienia zrównoważonego wzrostu gospodarczego, poprawy jakości życia i ochrony środowiska.Ogólnie rzecz biorąc, sztuczna inteligencja może być bardzo pomocna w osiągnięciu celów, ale ważne jest, aby stosować ją w odpowiedzialny sposób i upewnić się, że nie będzie powodować negatywnych skutków dla środowiska i społeczeństwa. Warto pamiętać, że te niezamierzone konsekwencje mogą mieć długotrwałe i poważne skutki dla środowiska, a także dla zdrowia i dobrobytu. Dlatego ważne jest, aby systemy AI były starannie opracowane i testowane, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia takich błędów.
12 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page